Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE:

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH WYDAJE MOPS

            Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”.

            W gminie miejskiej Szczytno zaświadczenia są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

            Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

            W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Tak można złożyć wniosek o zaświadczenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie:

  • dostarczyć osobiście,
  • wysłać pocztą na adres:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Westerplatte 12, 12-100 Szczytno
  • wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Od 1 Sierpnia 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku umieszczony na stronie BIP Ministerstwa Ochrony Środowiska

Wzory wniosków


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wniosek o zaswiadczenie do programu Czyste Powietrze (PDF, 352.37Kb) 2021-06-23 11:18:23 24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Bryczkowski

Data wytworzenia:
23 cze 2021

Osoba dodająca informacje

Tomasz Bryczkowski

Data publikacji:
23 cze 2021, godz. 11:16

Osoba aktualizująca informacje

Piotr Haberski

Data aktualizacji:
31 sie 2021, godz. 09:51