Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

PROGRAM "FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021 - 2027"

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 (FEPŻ)

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ). Program - podobnie jak PO PŻ - opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do kogo skierowana będzie pomoc żywnościowa:

  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby bezdomne,
  • obywatele państw trzecich1,
  • osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie),
  • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria.

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej2, tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Informacje o terminach kwalifikowania do Podprogramu 2023 będą przekazywane na bieżąco.

 

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1057 z 24.06.2021 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1296/2013, "obywatel państwa trzeciego" oznacza osobę niebędącą obywatelem Unii, w tym bezpaństwowców i osoby o nieokreślonym obywatelstwie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1296).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Emilia Stasiewicz

Data wytworzenia:
11 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Emilia Stasiewicz

Data publikacji:
11 paź 2023, godz. 09:18

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Stasiewicz

Data aktualizacji:
11 paź 2023, godz. 09:59