Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

POMOC SOCJALNA DLA OBYWATELI UKRAINY

POMOC SOCJALNA DLA OBYWATELI UKRAINY

Obywatelom Ukrainy z nadanym numerem PESEL, którzy wjechali legalnie na terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 roku przysługuje prawo do:

 1. Świadczenia wychowawczego – realizacja Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Świadczeń rodzinnych – realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 3. Świadczenia „Dobry strat” – realizacja Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego – realizacja Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – realizacja Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe – realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

wzór wniosku

     7.  Świadczenia pieniężne i niepieniężne, np. dożywianie dzieci w szkole – realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

        wzór oświadczenia

    8. Pomoc Żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym – realizacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia:

 1. Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. Wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku.
 2. Wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę urodzenia,

- obywatelstwo,

- płeć,

- aktualny adres pobytu w Szczytnie.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci):

- dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport),

- informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski,

- numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miejski),

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyśpieszą wypłatę (o ile je posiada):

- nr telefonu polskiego operatora,

- adres poczty elektronicznej,

- numer polskiego konta bankowego.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

            Zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) podmioty w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie pieniężne jest wypłacane na wniosek za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polski i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie przy ul. Boh. Westerplatte 12, pokój nr 7, tel. 89/67 609 23

Druki wniosku są dostępne na miejscu.

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest złożenie wniosku. Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Aktualny wniosek o 40 zł w załącznikach.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
nowy wniosek o 40 zł (PDF, 663.16Kb) 2022-05-05 09:23:35 17
wniosek UKR .IX.2023 (PDF, 777.67Kb) 2023-09-20 13:05:42 0
wniosek za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli UKR od marca 2024 r. (PDF, 828.67Kb) 2024-03-04 11:11:37 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Piotr Haberski

Data wytworzenia:
21 mar 2022

Osoba dodająca informacje

Piotr Haberski

Data publikacji:
21 mar 2022, godz. 08:53

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Stasiewicz

Data aktualizacji:
04 mar 2024, godz. 11:11