Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Klub Integracji Społecznej (KIS) jest jednostką organizacyjną, której celem jest realizacja działań umożliwiających osobie odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, a także pełnienia przez nią określonych ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Prowadzona w Klubie reintegracja społeczna i zawodowa ma zmniejszyć negatywne skutki występujących dysfunkcji poprzez takie usługi, jak: kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych nie podlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności zawodowych.

Klub Integracji Społecznej funkcjonuje w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie. Rozpoczął swoją działalność w grudniu 2003 roku. Pracą KIS koordynuje kierownik Sekcji pomocy środowiskowej i integracji społecznej .

Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych z terenu gminy miejskiej Szczytno, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Formuła Klubu ma umożliwić wzrost aktywności życiowej, wyzwolenie się z bierności i uzyskanie narzędzi do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami na jakie napotykają osoby długoletnie bezrobotne.

Cel główny KIS: przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców gminy miejskiej Szczytno ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

o       minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia,

o       promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej,

o       przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np.: w ramach prac społecznie użytecznych,

o       przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,

o       reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

o       kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych,

o       propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym,

o       kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy,

o       rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy,

o       udzielanie informacji osobom bezrobotnym o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego,

o       nabywanie wyższych kwalifikacji zawodowych,

o       kształtowanie lub zwiększenie aktywności społecznej,

o       ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie.

Klub Integracji Społecznej w Szczytnie spełnia następujące funkcje:

o       przygotowuje i prowadzi warsztaty i szkolenia,

o       oferuje pomoc psychologiczną,

o       oferuje pomoc prawną,

o       oferuje dostęp do Internetu i telefonu w celu poszukiwania ofert pracy dla klientów Klubu,

o       oferuje dostęp do lokalnej prasy,

o       oferuje pomoc w przygotowaniu aplikacji zawodowych,

o       oferuje dostęp do aktualnych  ofert pracy oraz szkoleń, kursów podnoszących lub uzupełniających kwalifikacje  zawodowe,

o       oferuje pracę ramach prac społecznie użytecznych.

  W Klubie Integracji Społecznej odbywają się zajęcia reintegracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. Program ten skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, będących w III profilu pomocy i uczestniczących jednocześnie w pracach społecznie użytecznych.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530

Specjalista pracy socjalnej: Iwona Chrostowska

 

Kontakt osobisty:  pokój nr 7

Kontakt telefoniczny:  0-89/6760923

www: http://www.forumkis.pl/

Email: kis@mops.miastoszczytno.pl

 

Indywidualna pomoc psychologiczna

wtorki w godz. 730– 1330

 

 Indywidualne porady prawne

piątki w godz. 800 - 1400

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Plik Nazwa Data dodania Pobrań
działania klubu grudzień 2021 (ODT, 12.53Mb) 2022-01-04 10:01:11 4
działania klubu listopad 2021 odt (ODT, 8.83Mb) 2022-01-04 10:01:11 3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Bryczkowski

Data wytworzenia:
19 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Tomasz Bryczkowski

Data publikacji:
19 kwi 2021, godz. 11:44

Osoba aktualizująca informacje

ADMINISTRATOR MOPS

Data aktualizacji:
12 mar 2024, godz. 09:30