Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Usługi opiekuńcze

Program "Opieka 75+ na rok 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje „Program Opieka 75+” wprowadzony przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art.6 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej) lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art.6 pkt.10 ustawy o pomocy społecznej), a także tych, które pozostają w rodzinie.

W roku 2023 dofinansowanie programu w kwocie ..... zł

Całkowita wartość projektu ............ zł


Usługi opiekuńcze mogą być przyznane:

  1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych,
  2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej opieki zapewnić,
  3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zlecona przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres oraz miejsce świadczenia.
W przypadku ubiegania się o przyznanie usług opiekuńczych osoba zainteresowana, bądź członek jej rodzinny

powinni złożyć:

- wniosek bądź podanie o powyższą formę pomocy,
- zlecenie lekarskie (druk można otrzymać u pracownika socjalnego MOPS) wypełnione przez lekarza prowadzącego,
- dokument potwierdzający dochody (odcinek lub decyzja z renty lub emerytury, zaświadczenie o dochodach, inne).


Rada Gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Od 1 kwietnia 2023 stawka godzinowa za usługi opiekuńcze wynosi 31,80 zł.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Bryczkowski

Data wytworzenia:
16 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Tomasz Bryczkowski

Data publikacji:
16 kwi 2021, godz. 14:07

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Stasiewicz

Data aktualizacji:
20 wrz 2023, godz. 11:25