Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art. 38 Ustawy o Pomocy Społecznej.

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, ubustwo.

Może być przyznany:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochd jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
  2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium a dochodem, oraz nie niższa niż 20zł miesięcznie.

 

W celu ubiegania się o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego należy zgłosić się do pracownika socjalnego MOPS z niżej wymienionymi dokumentami:

  1. osoba bezrobotna - przedstawia nr PESEL
  2. osoba niepełnosprawna/ emeryt/ rencista - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/decyzja ZUS lub KRUS o wysokości renty/emerytury. Zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania u pracownika socjalnego), dokumenty potwierdzające trudną sytuację zdrowotną.
  3. osoba pracująca - zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku (druk do pobrania u pracownika socjalnego).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Bryczkowski

Data wytworzenia:
16 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Tomasz Bryczkowski

Data publikacji:
16 kwi 2021, godz. 14:05

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Bryczkowski

Data aktualizacji:
16 kwi 2021, godz. 14:05