Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie

Wyszukiwanie zaawansowane

Zasiłek okresowy

ZASIŁEK OKRESOWY przyznawany jest na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwała chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo.

Może być przyznany:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Wysokość zasiłku okresowego ustala się:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
  2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium a dochodem, oraz nie niższa niż 20zł miesięcznie.

W celu ubiegania się o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego należy zgłosić się do pracownika socjalnego MOPS w Szczytnie z niżej wymienionymi dokumentami:

  1. osoba bezrobotna - przedstawia nr PESEL,
  2. osoba niepełnosprawna / emeryt / rencista - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności / decyzja ZUS lub KRUS o wysokości renty / emerytury. Zaświadczenie lekarskie (druk do pobrania u pracownika socjalnego) oraz dokumenty potwierdzające trudną sytuację zdrowotną,
  3. osoba pracująca - zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku (druk do pobrania u pracownika socjalnego).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Tomasz Bryczkowski

Data wytworzenia:
16 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Tomasz Bryczkowski

Data publikacji:
16 kwi 2021, godz. 14:05

Osoba aktualizująca informacje

Emilia Stasiewicz

Data aktualizacji:
20 wrz 2023, godz. 11:03